Visie en Missie

Bij ZorgBoergondisch biedt dagbesteding aan volwassenen en ouderen met een hulpvraag. Ieder met een kleine of grote hulpvraag is welkom bij ons op de boerderij. We maken geen onderscheid.

Begeleiding op maat vinden we belangrijk.

 

We maken een wezenlijk verschil voor mensen, die elk om hun eigen reden, juist ons nodig hebben om gestimuleerd te worden, actief te zijn, stabiel te blijven, zich te ontwikkelen, tot rust te komen of om misschien de stap naar een (meer) zelfstandige plek in de maatschappij te kunnen maken.

 

Bij ZorgBoergondisch is verweven met het melkveebedrijf. Onze familie werkt al vele generaties met land en dier. We vinden het mooi om de mens een stukje mee te laten genieten van het boerenbestaan. Een kijkje in de keuken van een draaiend bedrijf. Het melkveebedrijf is volledig actief, waardoor de deelnemer zich als een belangrijk onderdeel op de boerderij kan voelen. Ieder op zijn eigen manier en naar eigen kunnen. Dit zorgt voor een groot gevoel van eigenwaarde.

 

Genieten staat bij ons hoog in het vaandel. Genieten bij de boer is ons motto. Bij ZorgBoergondisch houdt in: Zorg/begeleiding geven we aan de deelnemers. Boer houdt de omgeving in, namelijk het boerenleven, het weidse, de zorgboerderij. Ook wie de zorg en begeleiding biedt, namelijk de zorgboer(in). Boergondisch betekent genieten van alles om je heen. Ook van de groente en fruit die we verbouwen in de moestuin, welke we gebruiken in de maaltijden die we nuttigen tijdens de lunch.

 

We vinden het van belang dat iedere deelnemer op zijn/haar eigen manier, met eigen wensen en mogelijkheden, geniet bij de boer. Belangrijk daar in is: positiviteit, ontspannen, ruimte, samenwerken en dagelijkse structuur.